Hacettepe Üniversitesi Biyomekanik Araştırma Grubu (HUBAG) Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında 2001 yılında kurulmuştur. Biyomekanik Araştırma Gurubu (BAG)'nun amacı doğru hareket tekniğinin ve becerilerinin geliştirilmesi, hareketin optimizasyonuyla sporcuda hareket veriminin arttırılması, sportif yaralanmaların önlenmesi ve yeni tekniklerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Laboratuvarımızdaki ekipmanlar ihtiyaç duyulduğunda açık ve kapalı spor alanlarına da taşınabilmeye imkan vermektedir. Harekete müdahale etmeden incelemenin en uygun yöntemi olan kameralar yardımıyla yapılan görüntü analizi, sporcunun yerle temasından oluşan tepki kuvvetlerinin ölçülmesi, hareketi meydana getiren kasların sensörler yardımıyla belirlenmesi bu laboratuvardaki çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Kamera ve yazılımları, kuvvet platformu ve elektromiyografik kas ölçüm sistemleri kullanılarak hareketin kinematik ve kinetik analizlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarımızda spor biyomekaniği özelinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmalar yürütülürken, lisans öğrencilerinin de hareket analizine ilişkin yazılımları (Matlab/Python) temel düzeyde öğrenmeleri ve hareket analizini kullanabilecek bilgiye sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

Bilgisayar ortamında geliştirilen en-iyileme yöntemleriyle hareketlerin veriminin arttırılması da biyomekanik laboratuvarının benzeşim çalışmalarını oluşturmaktadır.


Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Biyomekanik Araştırma Grubu
06800 Beytepe Ankara - Turkey